top of page

Båtfogning med mjukfog är en viktig process för att säkerställa att båtens olika delar

och komponenter är tätt förseglade mot vattenintrång. Mjukfog används ofta för att

skapa flexibla och vattentäta fogar på båtar, eftersom dessa fogar måste kunna röra

sig och anpassa sig till båtens rörelser på vattnet.

Och vi använder av högkvalitativa fogmaterial och följer tillverkarens instruktioner

noggrant för bästa resultat.

Båtfogning i Stockholm

båtfogning stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Vi utför även båtfogning i 

bottom of page