top of page

När du är i behov av professionell brandfogning i Stockholm är Fogkompaniet ditt
förstahandsval. Vårt hängivna team erbjuder en omfattande lösning för att förbättra
brandsäkerheten i dina fastigheter. Vi strävar efter att erbjuda ett överlägset skydd och stor trygghet för våra kunder i huvudstaden.


Skräddarsydd brandfogning i Stockholm


Vi utför brandfogning i Stockholm och anpassar våra tjänster för att möta dina specifika
behov. Vårt team använder moderna metoder för att säkerställa att alla bjälklag och väggar i din fastighet uppfyller även de strängaste säkerhetskraven.
Genom att täta och isolera fastigheter bidrar vi till att minska risken för spridning och skyddar byggnadernas strukturella integritet. Vi använder oss uteslutande av högkvalitativa material
som ger ett optimalt skydd.

Brandfogning i Stockholm

brandfogning stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

När du är i behov av brandfogning i Stockholm bör du välja oss av flera skäl:


● Erfarenhet och expertis. Vårt team har omfattande erfarenhet och kunskap på detta
område, vilket garanterar ett högkvalitativt resultat.
● Anpassade lösningar. Vi förstår att varje projekt är unikt. Därför erbjuder vi
skräddarsydda lösningar som uppfyller dina specifika behov.
● Säkerheten prioriteras. Din säkerhet är vår högsta prioritet. Vi följer strikt alla
säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att det utförda arbetet överensstämmer med
gällande normer och föreskrifter.


Denna tjänst behövs i en rad olika typer av fastigheter


Professionell brandfogning har flera viktiga användningsområden. Du kan till exempel vilja
anlita oss för att öka brandsäkerheten i följande typer av fastigheter:


● Kommersiella fastigheter såsom kontorsfastigheter, köpcentrum och liknande.
● Bostadshus som till exempel flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar.
● Industriella anläggningar där risken för brand är högre, till exempel i kemiska
fabriker eller tillverkningsanläggningar.
● Sjukhus och vårdinrättningar där kraven på brandsäkerhet är extra höga för att
skydda patienter och personal.
● Skolbyggnader där det är viktigt att hålla elever och personal säkra.
● Historiska byggnader där brandfogning inte bara är viktigt för säkerheten utan
också för att bevara kulturarvet.


Dessa är bara några exempel på de många användningsområdena för professionell
brandfogning.  De visar att behovet kan uppstå i en rad olika typer av byggnader och miljöer.

Den gemensamma nämnaren är att den tjänst vi tillhandahåller kan bidra till att skydda liv
och egendom.

Därför bör du anlita oss

brandfogning i stockholm

Vi utför även brandfogning i 

Vad innebär brandfogning?

Brandfogning innebär att man med hjälp av brandsäkert material tätar öppningar och fogar i
byggnader. Genom att göra detta kan man förhindra spridningen av rök och eld, vilket ökar
brandsäkerheten och skyddar byggnaden i händelse av en brand.

Varför är brandfogning viktigt?

Brandfogning spelar en avgörande roll i det passiva brandskyddet. Det begränsar brandens
spridning och ger mer tid för evakuering och brandsläckning.

Hur ofta bör brandfogning utföras?

Det är viktigt med regelbundna inspektioner och underhåll, men de specifika intervallerna
varierar utifrån byggnadens användningsområde m.m. Kontakt oss för en skräddarsydd
rekommendation!

Hur bokar jag en konsultation för brandfogning i Stockholm?

Kontakta oss via vår webbplats eller ring oss direkt för att boka en konsultation och diskutera
ditt behov av brandfogning i Stockholm!

Vanliga frågor om brandfogning

bottom of page