top of page

Fogkompaniet är din partner inom professionell fogning i Stockholm. Med vår expertis och erfarenhet erbjuder vi en tjänst som kombinerar funktionalitet med estetik. Vi tillhandahåller lösningar som motsvarar dina unika behov, oavsett om ditt projekt ska utföras utvändigt eller invändigt i fastigheten.


Välj Fogkompaniet för din fogning i Stockholm


Vårt team av specialister har omfattande kunskap och erfarenhet av alla aspekter av fogning i Stockholm. Vi förstår vikten av noggrannhet och precision i varje projekt, stort som smått.


Välj oss för ditt projekt om du värdesätter:
● Högkvalitativa material och metoder. Vi använder de bästa materialen och
moderna metoder för att säkerställa att vi levererar ett resultat som är hållbart och
håller högsta kvalitet.
● Anpassning av lösningen för ditt projekt. Vi lyssnar på ditt behov och anpassar
våra tjänster för att erbjuda en optimal och kostnadseffektiv lösning för varje unik
situation.
● Estetik och funktionalitet. Vi strävar efter att utföra fogningar som inte bara är
funktionella utan även bevarar din fastighets vackra estetik.
Kort och gott levererar Fogkompaniet ett kundanpassat, hållbart och estetiskt tilltalande
resultat som står emot tidens tand.

Fogning i Stockholm

fogning stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Vi utför såväl invändig som utvändig fogning i alla typer av byggnader, såväl bostäder som
kommersiella fastigheter. Du kan med fördel anlita oss när du vill skapa en behaglig och
klimatkontrollerad inomhusmiljö i hemmet eller på kontoret.

 

Vi kan också hjälpa till att skydda din fastighet mot väder och vind genom att foga den utvändigt. Kontakta oss för att diskutera ditt behov!

 

Situationer där ett behov kan uppstå

 

Ett behov av fogning kan uppstå i många olika situationer, däribland vid:
 

● Renovering och underhåll av äldre fastigheter. Vår huvudstad har många
historiska byggnader, vilket gör att fogning i Stockholm ofta utförs för att underhålla
och bevara byggnadernas strukturella integritet och estetik.
● Nybyggnationer. Vid nybyggnationer behöver den nya byggnaden tätas och isoleras
samt skyddas mot väder och vind.
● Energieffektivisering. Som fastighetsägare kan du öka fastighetens
energieffektivitet genom att göra den tätare och minimera värmeförlusterna.

Exempel på tjänster som vi utför

fogning i stockholm

Vi utför även fogning i 

Vad menas med fogning?

Med detta begrepp åsyftas processen att fylla och försegla fogar mellan byggnadsmaterial,
såsom kakel eller sten. Detta görs för att skydda byggnaden mot väder, vatten och luft.
Åtgärden förbättrar även fastighetens estetik och hållbarhet.

Vilka typer av byggnader kan ni utföra fogning på?

Vi är experter på att utföra fogning i Stockholm på en mängd olika byggnader, från privata
bostäder till kommersiella fastigheter och offentliga byggnader.

Hur skiljer sig Fogkompaniets tjänster från andra företags?

Vårt engagemang för kvalitet samt användningen av högkvalitativa material och moderna
metoder skiljer oss från andra. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar utifrån din
fastighets unika behov och förutsättningar.

Hur kan jag boka en konsultation för fogning i Stockholm?

Kontakta oss via vår hemsida eller ring oss direkt för att boka en konsultation. Vi ser fram

emot att hjälpa dig med ditt behov av fogning i Stockholm!

Vanliga frågor om fogning

bottom of page