top of page

Fogkompaniet erbjuder PCB-sanering i Stockholm. Vi förstår vikten av att hantera och avlägsna PCB på ett korrekt sätt. Därför identifierar vi och behandlar PCB-förorenade platser eller material på ett säkert sätt som skyddar miljön och människors hälsa.

Viktigt med professionell PCB-sanering i Stockholm

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp kemikalier som trots en tidigare utbredd användning nu är känd för att vara skadlig för både människor och miljö. När det kommer till sanering av dessa ämnen är det viktigt att anlita proffs med rätt expertis och utrustning. Vår saneringstjänst omfattar en noggrann process för att identifiera och eliminera dessa farliga ämnen från dina lokaler i huvudstaden.

 

Vi använder avancerad teknik och följer strikta riktlinjer för att säkerställa att all PCB-förorening avlägsnas effektivt och säkert. Våra experter är specialutbildade i att hantera och sanera dessa föroreningar på ett ansvarsfullt sätt.

PCB-Sanering i Stockholm

pcb-sanering stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

PCB är giftigt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive cancer och skador på immunsystemet. Fogkompaniets professionella sanerare använder lämplig skyddsutrustning och säkerställer att ingen exponering sker i samband med saneringsprocessen.

 

Sanering av PCB är dessutom ett område som är reglerat av lagar och föreskrifter. I egenskap av professionellt saneringsföretag är vi bekanta med dessa regler och säkerställer att all vår sanering uppfyller gällande standarder. Vi tillhandahåller en kvalitetstjänst som uppfyller alla lagliga och miljömässiga krav. På så vis kan vi undvika påföljder som juridiska komplikationer och böter.

Riskerna med att inte sanera PCB på ett korrekt sätt

Felaktig hantering av PCB kan leda till ytterligare spridning av föroreningar i miljön. Att inte sanera PCB ordentligt kan medföra allvarliga konsekvenser. Utöver de direkta hälsoriskerna kan det leda till långsiktiga miljöskador samt en minskning av fastighetsvärden. Dessutom kan omfattande kontaminering uppstå som kräver ännu mer omfattande och kostsamma saneringsåtgärder i framtiden.

 

När du väljer Fogkompaniet för din PCB-sanering i Stockholm säkerställer vi att alla förorenade material hanteras och bortskaffas på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

Vi tillhandahåller en kvalitetstjänst

pcb sanering Stockholm

Vi utför även PCB-Sanering i 

Vad är PCB-sanering?

PCB-sanering är en process där man identifierar och avlägsnar polyklorerade bifenyler (PCB) från miljön. Detta arbete involverar noggrann rengöring och bortskaffande av material som har förorenats med dessa ämnen. Processen är reglerad och kräver specialkunskap.

Varför är PCB farligt?

PCB är skadligt för både miljön och människors hälsa. Dessa ämnen har kopplats samman med en ökad risk för långsiktiga effekter som cancer och andra allvarliga hälsoproblem.

Hur vet jag om jag behöver PCB-sanering?

Om du har en byggnad eller utrustning som är äldre än PCB-förbudet (1978) kan du vara i behov av professionell PCB-sanering.

Måste PCB saneras?

Ja, PCB måste saneras eftersom det är ett farligt miljögift som kan orsaka allvarliga hälsoproblem och miljöskador. Det är ett lagstadgat krav att sanera för att skydda människors hälsa och miljön från de skadliga effekterna av dessa ämnen.

Vanliga frågor om pcb-sanering

bottom of page